• Ukończyłam studia podyplomowe w 2007 r. na Politechnice Śląskiej w Gliwicach na kierunku "Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - Inżynieria i Zarządzanie Bezpieczeństwem oraz Ocena i Redukcja Ryzyka Zawodowego".

  • Jestem praktykiem z dziesięcioletnim stażem zawodowym.

  • Mam doświadczenie podczas kontroli Instytucji Państwowych i audytów jednostek certyfikujących.

  • Przeprowadziłam kilkaset szkoleń w zakresie BHP.

  • Mam kwalifikacje nauczyciela praktycznej nauki zawodu w szkołach średnich i wyższych.

  • Jako jedna z nielicznych w Polsce Specjalistów ds. BHP posiadam certyfikat CMSE® - Certified Machinery Safety Expert. 

  • Jestem audytorem systemów zarządzania BHP, ochroną środowiska i jakością z wieloletnią praktyką.

  • Brałam udział w licznych szkoleniach i konferencjach zawodowych.

  • Jestem członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział Katowice.

Portret Barbary Swobody-Rozmus